Reference

KASKÁDY TEPELNÝCH ČERPADEL, VYSOKOTEPLOTNÍ KASKÁDY TČ, MALÉ APLIKACE TČ VZDUCH/VODA KASKÁDY TEPELNÝCH ČERPADEL, VYSOKOTEPLOTNÍ KASKÁDY TČ, MALÉ APLIKACE TČ VZDUCH/VODA

Ukázka instalace kaskády tepelných čerpadel včetně reverzního chlazení, dále ukázky na vysokoteplotní aplikace tepelných čerpadel vzduch - voda zapojených v kaskádě a ukázky aplikací menších tepelných čerpadel TČ vzduch-voda např. pro rodinné domy.

Realizace  textilních vyústí Realizace textilních vyústí

Řešení distribuce vzduchu od kanálových jednotek s optimalizací rychlosti proudění v pobytové oblasti jak pro zimní stav vytápění, tak pro letní stav chlazení.

Instalace přímých chladících systémů Instalace přímých chladících systémů

Instalace přímých chladících systémů typu split, multisplit, VRF, dále technologické chlazení. V rámci vnitřních jednotek jsou zde ukázky vnitřních kazetových jednotek, čtyřhranných i kruhových, dále nástěnné jednotky včetně windfree variant.

Realizace rekuperačních a větracích jednotek Realizace rekuperačních a větracích jednotek

Realizace 8 hlavních vzduchotechnických jednotek v omezeném instalačním prostoru s využitím ZZT rotačními a deskovými rekuperátory s celkovým průtokem vzduchu 180 tis. m3/h.

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VZDUCH TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VZDUCH

Ukázka instalace tepelných čerpadel vzduch – vzduch pro vytápění větších objektů s návaznou distribucí vzduchu, řešení taktéž umožňuje chlazení v letním období.

Instalace vodní chlazení Instalace vodní chlazení

Instalace 4 ks blokových chladících jednotek o celkovém výkonu 642 kW včetně řešení strojoven a instalace přímých chladících systémů typu VRF o celkovém výkonu 235kW.

Prostor k vyjádření