Aktivní úspory  tepla u stávajících  otopných soustav

Aktivní úspory tepla u stávajících otopných soustav

Termohydraulické řešení vytápění vhodné zejména pro stavby hromadného bydlení (typicky panelové domy s ochlazovanými potrubími po cestě ke koncovým prvkům vytápění).

Jedná se o snadno aplikovatelný způsob dosažení úspor na jakýchkoliv zdrojích tepla, ve většině případů se jedná o aplikaci na systémech CZT.

Aktivní úspory tepla u stávajících otopných soustav

Řešení úspory tepla se dosahuje využitím působení tepelných zisků

Tepelné zisky u nezateplených objektů činí průměrně 30% z toho solární zisk činí průměrně 19%.
Tepelný zisky u zateplených objektů činí průměrně 55% z toho solární zisk činí průměrně 33%.

 

Standardní přístup v regulaci otopné soustavy neumožňuje
úplné zužitkování tohoto potenciálu

Dosažení těchto úspor je možné v případě kdy střední teplota je v celé soustavě shodná, což má vliv na správně fungující ekvitermní regulaci, dále přiřazení správných hmotnostních průtoků a seřízením akčních prvků kvantitativní regulace tak, aby systém vytápění na působení zisků správně reagoval. Vedlejším efektem provozních úspor soustavy v rámci celku je odstranění hlukových projevů soustavy vytápění, řešení stabilizace systému jako celku tj. řešení přetápění a nedotápění bytových jednotek včetně stabilizace energetických dotací bytů.

Termohydraulické řešení je vhodné jak pro bytové domy zateplené tak i nezateplené. Systém lze aplikovat i do objektu nezatepleného, při dodatečném zateplení je třeba přepočítat a přenastavit pouze část ekvitermní regulace. Pro zbylé již řešené prvky vytápění je řešení nadále platné (hmotnostní průtok se zásadně nemění).

 

Řešení se skládá ze dvou částí

projekční fáze a realizační fáze

Podstatným krokem při využití prvků stávajícího systému je mapování stávajícího stavu systému, podrobné výpočty tepelných ztrát a podklady stávajícího stavu. Řešení včetně realizační fáze nabízíme pro oblast Brno a okolí.

 

Autorem software je pan Jiří. V. Ráž.
Podrobné technické informace od autora metodiky:
https://www.tzb-info.cz/autori/jiri-v-raz

FourProjects s.r.o.
IČO: 05527961

DIČ: CZ05527961
Den zápisu do obchodního rejstříku: 1.11.2016

adresaTrnkova 3070/150a Brno-Líšeň 628 00

Máte zájem o naše služby?

Dejte nám vědět, do 48h se Vám ozveme.

Pro zpracování poptávky na míru potřebujeme:
PENB, půdorysné řešení, pohledy a řezy

O vaše data je u nás postaráno.
Přečtěte si naše podmínky pro
ochranu os. údajů.

Proč do toho jít s námi

picture

Plná projekční podpora realizačních zakázek

picture

Diagnostika stávajících systémů a servisní služby v oblasti TZB.

picture

Realizace zdrojů tepla a chladu, realizace VZT.

picture

Aktivní úspory tepla u stávajících otopných soustav.